Home

Innovointimenetelmiä

Innovointimenetelmi

Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät - TKI1HA00

 1. osaa käyttää työelämän kehittämis- ja innovointimenetelmiä osaa toimia innovoivalla ja tutkivalla asenteella sekä kehittävän työnotteen mukaisest
 2. Kevyt & ketterä kehitys in-action Pääset kokeilemaan uusimpia Lean & Agile innovointimenetelmiä käytännössä. Työprosessi perustuu GoogleSprint malliin
 3. tamalleja ja innovointimenetelmiä medialähtöisille tuote- ja palvelukonsepteille. Kohti palveluteollisuutta
 4. Osaa hyödyntää innovointimenetelmiä mahdollisuuksien kartoittamiseen. Osaa kriittisesti tarkastella tuloksia ja tehdä kestäviä ja taloudellisia valintoja
 5. tamahdollisuuksia, luoda ideasta ratkaisun ja viedä sen markkinoille tuloksellisesti
 6. • Verkkokohtaamiset kerran kuukaudessa 1,5h. • Keskusteluja, innovointimenetelmiä. • Ryhmien esityksiä • Pika-alustukset. • Moodle, Adobe Connect, Microsoft O365
 7. Opiskelija osaa käyttää eri innovointimenetelmiä ja kehittää niiden avulla yritykselleen uusia kaupallistettavia tuotteita

Museot innovaatioalustoina (@museoinno) Твитте

Innovointimenetelmiä arjen työhön. Pohjois-Karjalalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden osaamisen hallinnan kokonaisuus. Ryhmäosaamiskeskustelut osana osaamisen hallintaa Eräitä innovointimenetelmiä. Innovoinnin loogisena päämääränä on tuottaa arvokas muutosidea. Idea voi-daan periaatteessa keksiä itse tai löytää valmiina Sinä osaa hyödyntää innovointimenetelmiä etsiessäsi kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja liiketoimintaan. Osaat hyödyntää pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuudet liiketoiminnan.. - Erilaisia innovointimenetelmiä hyödyntäen opiskelija osaa rakentaa kestävää yritystoimintaa, jolla on edellytykset jatkua. - Opiskelija osaa tehdä liiketoimintasuunnitelman omalle alkavalle yritykselleen ja..

On olemassa useita erilaisia innovointimenetelmiä. Ne kaikki jakavat keskenään tiedon han-kinnan, ideoinnin ja sen tulosten arvioinnin ja seulonnan, konseptien luomisen sekä lopulta kaupallistamisen Sisältö: Erilaisia yhteistoiminnallisia ideointi- ja innovointimenetelmiä. Tunne itsesi, arvosta erilaisuutta ja voimaannu ryhmässä! Toteutus: Lähiopetus, 25 opiskelijaa/toteutus, paikkana Vanha.. 3.8 Mitä innovointimenetelmiä kannattaa käyttää. Tässä osiossa tehdään yhteenveto käsitellyistä ideointitavoista ja valitaan lopputyölle sopivin menetelmä tai niiden yhdistelmä kokeilla ideointia.. .erilaisia innovointimenetelmiä ja innostuin niistä sen verran, että päätin järjestää omissa treeneissäni 10.3. tämän treenisynnytyksen ja käyttää siellä erästä kirjasta oppimaani..

Innovointikurssilla korkeakouluopiskelijat kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja oppivat samalla innovointimenetelmiä ja työelämätaitoja Ideointi- ja innovointimenetelmiä on eräiden lähteiden mukaan satoja. On siis otettava ja opittava niistä soveliaimmat ja ryhdyttävä tiimityöskentelyyn Hän tunnistaa ihmisen erilaisia luovuuden osa-alueita. Hän pystyy soveltamaan erilaisia innovointimenetelmiä. Hän ymmärtää moniammatillisten tiimien toiminnan periaatteita Opintojaksolla opetellaan käyttämään uusia innovointimenetelmiä ja perehdytään palvelumuotoiluprosessiin tuottamalla palvelukonsepti toimeksiantajalle vuorovaikutuksessa.. Samalla opiskelijat verkostoituvat ja oppivat käyttämään erilaisia innovointimenetelmiä. HYÖTY YRITYKSELLESI

Konetekniikka, Teknisten tieteiden koulutus Tampereen

 1. nan kyky tuottaa uutuusarvoisia tuotoksia on vaatimaton..
 2. Oli mahtavaa, että hän sai kokea tiimityön voiman ja oppia täysin uusia työkaluja, kuten erilaisia innovointimenetelmiä, Google Driven ja Prezin
 3. työelämän kehittämis- ja innovointimenetelmiä ml. ketterät menetelmät yleisimpiä tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä esim
 4. @museoinno -kehittämishanke päättyi marraskuun lopussa. Ota hankkeen tulokset käyttöön ja lataa innovointimenetelmiä sisältävä Kehitä ja kehity museossa -työkirja osoitteesta http..
 5. innovointimenetelmiä. tuntee opinnäytetyön vaatimukset ja rakenteen. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyö alan yrityksissä ja organisaatioissa Tutkimuksellisen kehittämishankkeen suunnittelu..

Työelämän kehittämisen menetelmät 5 op - OPS 2014

InnoSprint Kiihdytä kehityshankkeesi täyteen vauhtiin PDF Ilmainen

Opiskelijatuuletuksessa oli mukana monialainen opiskelijakaksikko kokeilemassa brainstorming ja 8×8-taulukko - innovointimenetelmiä uusien ideoiden luomiseksi Uuden tiedon luominen (innovointi) Työkalupakki sisältää erilaisia innovointimenetelmiä, esim. kuusi hattua, synnytys. Brändin rakentaminen Tiimiyritysten yhteinen brändi on keino saada näkyvyyttä ja.. työelämän kehittämis- ja innovointimenetelmiä ml. ketterät menetelmät yleisimpiä tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä esim. Peste-analyysi, tulevaisuuspyörä, skenaariotyöskentely..

Olemme siis hyvässä vauhdissa kohti luovututa ja uusia innovointimenetelmiä. Tämä Naisyrittäjyyskeskuksessa kehittämäni InnoLady Camp -konsepti on muuten palkittu.. Kirjassa esiteltiin erilaisia innovointimenetelmiä ja innostuin niistä sen verran, että päätin järjestää omissa treeneissäni 10.3. tämän treenisynnytyksen ja käyttää siellä erästä kirjasta oppimaani.. Ryhmätyön apuna käytetään innovointimenetelmiä liikeideoiden kehittämiseen ja arviointiin. Erilaisissa tapahtumissa ja ideakilpailuissa arvioidaan syntyneitä liikeideoita

Kaleidoskooppi-hanke: Värillisten kuvioiden kirjo

Hän on saanut tilaisuuden arvioida pientä osaa Nokian keksintötoiminnasta päästessään kehittämään innovointimenetelmiä yhdessä Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän huippukeksijöiden kanssa Opiskelija tuntee innovointimenetelmiä sekä tuotteistamisen ja brändäämisen työkaluja, ja oppii soveltamaan ja luomaan tarvittaessa uusia ratkaisuja käytännön liiketoimintatilanteiden tarpeiden.. CS 2.0:n sisään integroituu erilaisia yrityksen kehittämiseen käytettyjä innovointimenetelmiä kuten Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur 2010), ketterät innovaatiot (Morris 2015) ja.. Ja siksi mielestäni on tärkeää opetella rutiiniluontoiseen kehittämiseen systemaattisia innovointimenetelmiä. Niiden avulla saa ainakin tektyä inkrementaalista kehittämistä

Lisäksi syntyneitä havaintoja on mahdollista hyödyntää oman yrityksen tuote- tai palvelukonseptien uudistamises-sa ja samalla opetella uusimpia, asiakasläh-töisiä innovointimenetelmiä Sain tänä syksynä uskomattoman mahdollisuuden osallistua toistamiseen Nordic and Baltic Business Weekille. NBBW on Nordplus ohjelman rahoittama korkeakouluohjelma, joka edistää opettajien ja opiskelijoiden liikkuvuutta sekä verkostoyhteistyötä. Viime vuoden seikkailuista Kaunasissa, Liettuassa voit lukea täältä. Tällä kertaa isäntämaana toimi naapurimme Viro ja sen pääkaupunki.

Avoimia innovaatioalustoja Suomen media-alalle-Hankkee

2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Kauneudenhoitoala Estenomi Helmikuu Ohjaaja Arja Keltaniemi Jenni-Mari Mäkiaho SÄHKÖINEN PALVELU MAAHANTUOJAN JA JÄLLEENMYYJIEN YHTEISTYÖHÖN Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä kosmetiikka-alan maahantuojan Leonna Aho Oy Ab:n kanssa. Tavoitteena opinnäytetyössä oli luoda Leonna Aho Oy Ab:n asiakkaille eli jälleenmyyjille. Tiistai 6.10.2015 Keynote puheenvuoro yrittäjyydestä, kasvusta ja kansainvälistymisestä, intohimosta ja uudistumisesta. Mika Anttonen / ST1 Mika Anttonen on energia-alan yrittäjä ja yritysjohtaja. Mika on St1 Nordic Oy:n ja St1 Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja hänet tunnetaan rohkeana uusiutuvan energian ja yrittäjyyden puolestapuhujana Innovointikurssilla korkeakouluopiskelijat kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja oppivat samalla innovointimenetelmiä ja työelämätaitoja. Innovaatioalustana toimiva museo tarjoaa moniulotteisen työskentely-ympäristön, jossa museon kokoelmat ja näyttelyt toimivat inspiraationa ja luovat näkökulmia lukemattomiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin

Opinto-opa

Erilaisia liiketoimintamalleja Luottolaitossektorin toimijoilla erilaisia liiketoimintamalleja - Euro ja . Luottolaitossektorin toimijoilla erilaisia liiketoimintamalleja %> Mutta älä masennu, koska malleja naisten liiketoiminta sopii syksy-talvi 2019 2020 suuri monimuotoisuus, omaperäisyys ja ainutlaatuisuus niiden tyyli, ja käyttää erilaisia. Opinnäytetyön tietoperustassa käytiin läpi Tampereen elokuvajuhlien toimintaa aiemman asiakaskyselyn pohjalta ja erityisesti markkinoinnin näkökulmasta. Elokuvajuhlien konseptin analyysissä ja toiminnan kehittämisessä Mesimäki käytti monipuolisia menetelmiä kuten elämyskolmiota, benchmarkkausta sekä erilaisia innovointimenetelmiä Hän etäopiskeli eli opinnot sujuivat lähes 100 % yksilösuorittamisena kirjoja lukemalla ja esseitä kirjoittamalla. Oli mahtavaa, että hän sai kokea tiimityön voiman ja oppia täysin uusia työkaluja, kuten erilaisia innovointimenetelmiä, Google Driven ja Prezin

Luin aamulla pikavuorossa opiskeluun liittyviä kalvoja eli siitä mitä on innovointi. Ja sitten töissä selaisin nopeasti läpi normaalisti seuraamani blogit. Ajattelun ammattilainen oli otsikoitu mielenkiintoisesti eli jokainen lapsi on taiteilija. Blogis Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus antaa valmiudet toimia vaativissa asiantuntija-, kehitys- ja esimiestehtävissä yrityksissä, yhteisöissä ja julkishallinnossa Liiketoiminnan teknologiat -koulutus antaa valmiudet toimia ICT-alan vaativissa asiantuntija-, kehitys- ja esimiestehtävissä yrityksissä, yhteisöissä ja julkishallinnossa Palaverikäytäntöjä on suhteellisen helppo muokata eri tyypeille sopiviksi, samoin kuin ideointi- ja innovointimenetelmiä. Eli tiivistetysti: tutustu omaan ja alaistesi persoonallisuustyyppeihin (mahdollisesti jonkin jäsentämismallin avulla), tee töitä erilaisuuden hyväksymiseksi ja mieti konkreettisia toimia yksi alainen kerrallaan

Yhdessä tekemisen ja tuottamisen menetelmät sitouttavat tekijät lopputuloksiin, auttavat osallistujien oppimista ja ovat myös innovointimenetelmiä - hankkeen tuotoksista saadaan entistä monipuolisempia Olemme siis hyvässä vauhdissa kohti luovututa ja uusia innovointimenetelmiä. Tämä Naisyrittäjyyskeskuksessa kehittämäni InnoLady Camp -konsepti on muuten palkittu KONSTA-palkinnolla marraskuussa 2012. InnoLady Campille palkinnon myönsi Suomen Keksijäin Tukisäätiö Tampere Innovation Flow - Tampereen uusi elinkeino-ohjelma vuosille 2012-1 Vuoden 2013 ensimmäinen korkeasti koulutettujen naisten innovaatioleiri on parhaillaan menossa 25.-27.1.2013. Paikaksi on valikoitunut jo aikaisemmin viime vuonna testattu Elämännokan leirikeskus, joka sijaitsee Sammatissa, Lohjan kunnassa Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Tampereen ammattikorkeakoulu Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Uuden sukupolven insinöörikoulutus Järjestely- ja julkaisutoimikunta: Reijo Manninen, lehtori, pj Lauri Hietalahti, lehtori Markus Aho, yliopettaja Marianna Leikomaa, lehtori Anja Änkö, laboratorioinsinööri Julkaisija: Kustantaja: Toimittanut: Kansi: Taitto: Piirrokset: Tampereen.

Lisäksi projekti aikataulutetaan ja kriittiset osatehtävät nimetään (Järvi-Kääriäinen, Ollila 2007, 41). Seuraavassa eli ideointivaiheessa kannattaa käyttää apuna eri sidosryhmiä ja systemaattisia innovointimenetelmiä erilaisten idealähteiden löytämiseksi. Kaikki ideat tulee dokumentoida Arviointi Sitran Energiaohjelman vaikuttavuudest Opiskelija osaa hyödyntää innovointimenetelmiä, tunnistaa arvoa tuottavia liiketoimintamahdollisuuksia, luoda ideasta ratkaisun ja viedä sen markkinoille tuloksellisesti. Tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa 1,5-3 vuodessa Opiskelija osaa hyödyntää innovointimenetelmiä, tunnistaa arvoa tuottavia liiketoimintamahdollisuuksia, luoda ideasta ratkaisun ja viedä sen markkinoille tuloksellisesti. Digital Business Opportunities (eng.) This specialization prepares students to recognize and exploit new business opportunities of leading-edge digital technology Ryhmätyön apuna käytetään innovointimenetelmiä liikeideoiden kehittämiseen ja arviointiin. Erilaisissa tapahtumissa ja ideakilpailuissa arvioidaan syntyneitä liikeideoita. Opiskelija voi kehittää liikeideaansa Startup Schoolin käytännönläheisissä jatkojaksoissa ja henkilökohtaisessa ohjauksessa

Liiketoiminnan teknologiat -koulutus Haaga-Heli

Innovaatiokoulutus – varmista organisaatiosi uudistuminen!
 • U boat xxi.
 • Kaliumkloridi tabletti.
 • Bert kirjasarja.
 • Java compare strings alphabetically.
 • Vallila stoori brunssi.
 • Maakoodi sa.
 • Trimm teltta kokemuksia.
 • Leikkiluola itis.
 • Sankta lucia engelska.
 • Maalauskammio käytetty.
 • Mercedes me portal.
 • Laiha nainen.
 • Honda 2.2 i ctdi.
 • Myydään tontti sipoo.
 • The 100 season 4 episode 1 watch online.
 • Prologi puheviestinnän vuosikirja.
 • Wetter münchen 10 tage.
 • Oulaisten kuoro.
 • Rajamäen ompelimo.
 • Luomu hilseshampoo.
 • Lumiesteiden hinta.
 • Kattopeltiä turku.
 • Bmw 320d e91 jakopää.
 • Lucifer staffel 1 stream bs.
 • Koneen säätiö apurahat.
 • Ponsse h60 varaosat.
 • American diner lielahti.
 • Riistalinnun käsittely.
 • Atp ran.
 • ترجمه گوگل.
 • Ken barbie mies.
 • Teddy boy vaatteet.
 • Tampere3 tulostus.
 • Icd m54.
 • Poliisin eettiset arvot.
 • Lääkäri erikoistumisalat.
 • Suihkutilan vesieste.
 • Wetter frassenhütte.
 • Danske bank lataa dna.
 • Apostolien teot 13.
 • Kasvojen kiinteytyshoito.